Voorwaarden voor deelname:

  • Paardrijden is alleen mogelijk voor gasten van het hotel.
  • Het terrein is zwaar en de paarden hebben veel temperament, daarom dient u over ruime ervaring te beschikken.
  • Minimum leeftijd om bij ons paard te rijden is 14 jaar, deze leeftijdsgrens wordt strikt gehanteerd.
  • Gezien uw ervaring beschikt u zelf over de juiste spullen, het is ten alle tijden verplicht met een cap te rijden.
  • In verband met de terreinomstandigheden en het welzijn van de paarden moeten wij u helaas terleurstellen indien u meer dan 95 kg weegt. 
  • Het rijden vindt plaats op eigen risico, derhalve bent u goed verzekerd tegen ongevallen. 
  • Buitenritten worden gemaakt van april tot november.
  • Er worden geen lessen gegeven en rijden in de binnenbak is niet mogelijk met uitzondering van mensen die een eigen paard meebrengen.
  • Indien u uw eigen paard meebrengt dient deze te zijn ingeënt tegen influenza.
  • Het is beter voor uw paard als hij is beslagen i.v.m. de rotsachtige ondergrond.